Počet záznamů: 1

Využití stabilních izotopů vodíku a kyslíku v hydrologii malých experimentálních povodí České a Slovenské republiky

 1. 1.
  0366158 - UH-J 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šanda, M. - Vitvar, T. - Holko, L. - Blažková, Š. - Bůzek, F. - Císlerová, M. - Fottová, D. - Kostka, Z. - Kulasová, A. - Kvítek, T. - Šnytr, O. - Tachecí, P. - Tesař, Miroslav - Vícha, Z. - Žlábek, P.
  Využití stabilních izotopů vodíku a kyslíku v hydrologii malých experimentálních povodí České a Slovenské republiky.
  [Use of stable hydrogen and oxygen isotopes in hydrology of small catchments in the Czech and Slovak Republic.]
  Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 419-435. ISBN 978-80-02-02290-9.
  [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011]
  Grant CEP: GA MŽP SP/1A6/151/07; GA ČR GA205/08/1174
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA205/09/0831; MŽP(CZ) SP/2E7/229/07; AOPK ČR(CZ) AOPK ČR PPK 21a/52/10; GA MZe(CZ) QH82095; IAEA(AT) IAEA 14007; IAEA(AT) IAEA CRP F3.30.15; AOPK ČR(CZ) AOPK ČR PPK 42a/52/10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: stable water isotopes * experimental catchment * water residence time * runoff generation
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Příspěvek shrnuje 40-letý historický vývoj užití izotopů v hydrologii a hydrogeologii ČR a SR v kontextu vývoje světového. V 9 experimentálních povodích jsou předvedeny řady měření stabilních izotopů 18O a 2H a příklady jejich vyhodnocení – jak popis mísení složek odtoku z různých horninových a půdních prostředí, tak výpočet střední doby zdržení vody, jež se pohybuje v rozsahu od 7 do 25 měsíců. Obsah 18O a 2H ve dvou profilech Jizery a dvou vrtů na jejím dolním toku ukazuje malou komunikaci říční vody s podzemními vodárenskými zdroji v dolním Pojizeří; tato komunikace ovšem zesiluje s intenzitou čerpání. Obsah 18O a 2H v mokřadech a podzemní vodě dvou povodí v Jizerských horách charakterizuje rozdíly v doplňování mokřadů podzemní a srážkovou vodou. Nastíněné perspektivy izotopové hydrologie a hydrogeologie v ČR a SR zahrnují rozšíření výuky a lab. spolupráce, jakož i těsnější propojení s hydrogeochemickými postupy.

  The contribution summarizes the development of isotope hydrology and hydrogeology in the Czech and Slovak Republic over the past 40 years. Records of 18O and 2H in nine experimental catchments and their interpretation provide a description of runoff component mixing from various soil and rock environments, as well as a calculation of mean water residence time of 7 to 25 months. The 18O and 2H content in two profiles of the Jizera River and two boreholes in the lower reaches shows little communication of river water with the groundwater supply resources in the Lower Jizera area; the communicaton increases with pumping intensity. The 18O and 2H content in wetlands and groundwater in two catchments of the Jizera Mts. shows the differences in recharge to the wetlands via groundwater or precipitation. The isotope hydrology and hydrogeology perspectives in the ČR and SR include capacity building, cooperation of laboratories and conjunctive use of izotopic and hydrogeochemical approaches.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201232
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Šanda_Tesař_Využití stabilních izotopů vodíku_HMP 2011.pdf41.7 MBVydavatelský postprintpovolen