Počet záznamů: 1

Rožmberské kláštery a nekropole

 1. 1.
  0366143 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Robert
  Rožmberské kláštery a nekropole.
  [Monasteries and Necropoleis of the Lords of Rosenberg.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 234-239. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Monastery * Nobility * Necropolis
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je věnována vývoji církevních fundací pánů z Rožmberka ve 13. až 16. století a problematice jejich rodových pohřebišť od poloviny 13. století do vymření rodu (1611).

  The study is devoted to the development of religious foundations of the Lords of Rosenberg in the 13th to 16th century, and issues of their family necropoleis from the mid 13th century to the extinction of the family (1611).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201221