Počet záznamů: 1

K německým středověkým rukopisům v knihovnách v Čechách a na Moravě

 1. 1.
  0366078 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bok, V. - Petr, Stanislav
  K německým středověkým rukopisům v knihovnách v Čechách a na Moravě.
  [On German Medieval Manuscripts in Libraries in Bohemia and Moravia.]
  Studie o rukopisech. 40 /2010/, - (2011), s. 273-299 ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: manuscripts * Bohemia * Moravia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek podává přehled jazykově německých středověkých rukopisů uložených v knihovnách, archivech a muzeích v České republice. V takovém rozsahu nebyl podobný přehled dosud publikován. Autoři doplnili přehled v poznámkovém aparátu o odkazy na starší i nejnovější literaturu. Pro domácího badatele jsou důležité zejména odkazy na zahraniční literaturu.

  The article gives a survey of the German (as regards language) medieval manuscripts deposited in libraries, archives and museums in the Czech Republic. Similar survey in such an extent was not published as yet. Authors supplemented it by references to the older and newest literature in footnotes. References to the foreign literature are mostly important for the Czech researchers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201169