Počet záznamů: 1

Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti

 1. 1.
  0366058 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tošnerová, Marie
  Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti.
  [A Baroque series of chronicles from the castle library in Mnichovo Hradiště.]
  Studie o rukopisech. Roč. 40 /2010/, - (2011), s. 77-90 ISSN 0585-5691
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/0027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * chronicles * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává o rukopisném sborníku z barokní doby, kde je opsáno několik českých kronik. Kniha pochází z knihovny Tomáše Pešiny z Čechorodu, jež přešla po jeho smrti do valdštejnské knihovny v Duchcově. Kromě národních kronik (Bartoška z Drahonic, Přibíka Pulkavy z Radenína, Starých letopisů českých) obsahuje rukopis ještě kroniku města Mladé Boleslavi a Žatce. Opis Pamětí města Žatce představuje nejstarší dnes dochovanou verzi žatecké městské kroniky.

  The study deals with the manuscript volume from the Baroque period, where several Czech chronicles are copied. The volume comes from the library of Tomáš Pešina z Čechorodu that passed after his death to the Waldstein library in Duchcov. In addition to national chronicles (written by Bartošek z Drahonic, Přibík Pulkava z Radenína and Ancient Bohemian Annals) the manuscript contains the chronicle of the town of Mladá Boleslav and of Žatec. A copy of memoirs of the town of Žatec is nowadays the oldest extant version of Žatec town chronicle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201151