Počet záznamů: 1

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

 1. 1.
  0366055 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Olšovský, Jiří
  Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti.
  [The Heidegger's and Kierkegaard's Account of Freedom and Accountability.]
  Envigogika. Roč. 6, č. 2 (2011), s. 1-11 ISSN 1802-3061
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: freedom * accountability * releasment
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/183-envigogika-2011vi2/575-heideggerovo-a-kierkegaardovo-pojeti-svobody-a-odpovednosti

  Studie ukazuje, jak u Heideggera a Kierkegaarda svoboda povstává z vazby na světlo bytí; v přivrácení se ke světlu se stáváme svobodnými. Myslitel přijímá odpovědnost za tajemství bytí. Člověk se v odevzdanosti (Gelassenheit) vydává pravdě bytí. Jedině tímto způsobem se lze zbavit moderního metafyzického chtění a přivodit pravdu v souladu s tajemstvím přírody.

  The paper shows how by Heidegger and Kierkegaard the freedom arises from within the linkage on the light of being; in the coming-close to the light we become free. The thinker assumes the accountability for the mystery of being. The human being in moderate releasement (Gelassenheit) gives oneself to the truth of being. Only in this way can one disburden of modern-age metaphysical willing, and bring forth the truth in commensurability with the mystery of nature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201149