Počet záznamů: 1

Stabilita starých důlních děl Dolu Jeroným v Čisté, okres Sokolov

 1. 1.
  0365980 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kukutsch, Radovan - Žůrek, P. - Kořínek, R.
  Stabilita starých důlních děl Dolu Jeroným v Čisté, okres Sokolov.
  [Stability of the old mine workings in the Jeroným at Čistá, Sokolov District.]
  Uhlí, rudy, geologický průzkum. Roč. 4, - (2011), s. 1-3 ISSN 1210-7697
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine in Čistá, stability * geomechanical monitoring * old mine workings
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  http://www.zsdnp.cz/VA_URGP.html

  Důl Jeroným, který se nachází v lokalitě CHKO Slavkovský les, je unikátní památkou hornické kultury 15. až 16. století. Pro zpřístupnění tohoto důlního díla veřejnosti je nutno v první řadě zabezpečit stabilitu důlních prostor a zajistit takové vnitřní mikroklimatické podmínky, aby nemohlo dojít k degradaci důlního díla a tím k ohrožení bezpečnosti pracovníků provádějících rekonstrukční práce a později k ohrožení návštěvníků. Příspěvek se zabývá faktory, které podmiňují a ovlivňují stabilitu tohoto komplexu důlních děl.

  Jeroným Mine, located in the area of the Slavkovský les, is a unique monument of mining culture in 15th to 16 century. For opening this mine to the public is needed to secure the stability of the mine area and to ensure that indoor climatic conditions to avoid degradation of mine, and thus jeopardize the safety of workers engaged in reconstruction work and later to the threat of visitors. The paper deals with the factors that determine and affect the stability of the complex workings.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201097