Počet záznamů: 1

Václav Kaplický, Hrst vzpomínek z dospělosti

 1. 1.
  0365970 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kučera, Martin
  Václav Kaplický, Hrst vzpomínek z dospělosti.
  [Václav Kaplický, A couple of memories from among the adulthood.]
  Praha: Národní archiv, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86712-84-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Václav Kaplický (1895-1982) * Memories * Modern historiy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Edice vzpomínek českého spisovatele, nakladatele a společenského aktivisty shrnuje jeho životní osudy v ruské legii za světové války, v meziválečném Československu (meritum knihy), za protektorátu a Pražského povstání a v poválečné době do zániku soukromých nakladatelství.

  Edition of memories of czech writer, publisher and social activist resumes his life fortunes in Russian legion during Great War, in interwar Czechoslovakia (the core of the book), during protectorate and Prague Uprising and in the postwar period up to the liquidation of private publishing houses.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201090