Počet záznamů: 1

Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard

 1. 1.
  0365969 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kučera, Martin
  Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard.
  [Culture in the Czech history, 19th century. On the making, genesis and meaning of avant-gardes.]
  Praha: Academia, 2011. 619 s. ISBN 978-80-200-1962-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Estetics * Culture
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Obsah knihy je soustředěn v šesti kapitolách: teorie kulturních hodnot jako východisko výzkumu. Hermeneutika, strukturalismus, dialektika, sémiotika, fenomenologie, národní obrození, splývání kulturních a politických cílů, moderna, první avantgarda před světovou válkou 1918-1918, skica filosofie dějin kultury.

  The contents of the book is concentrated in six chapters: theory of culture values as solution of research (hermeneutics, strukturalism, dialectics, semiology, phenomenology, national revival, fusion of cultural and political aspirations, modernism, the first avant-garde before Great War 1914-1918, outline of philosophy of history of culture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201089