Počet záznamů: 1

Představení Dolu Jeroným v geofyzikálním časopise EGRSE

 1. 1.
  0365964 - UGN-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaláb, Zdeněk - Lednická, Markéta
  Představení Dolu Jeroným v geofyzikálním časopise EGRSE.
  [Introduction of Jeroným Mine in geophysical journal named EGRSE.]
  Hornická Příbram ve vědě a technice 2011/50./ Sborník příspěvků. Příbram: DIAMO, s.p., ZSDNP, 2011, s. 1-8. ISBN 978-80-904993-0-0.
  [Hornická Příbram ve vědě a technice 2011 /50./. Příbram (CZ), 10.10.2011-14.10.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine * EGRSE Journal * retrieval
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  V roce 2011 bude vydáno monotématické číslo časopisu EGRSE – International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (CD-ROM ISSN 1803-1447), v němž budou představeny hlavní výsledky výzkumné práce na Dole Jeroným v uplynulém období. V časopise je plánována prezentace výsledků rešerše z historicko-montánního hlediska, geomechanického a seizmologického monitoringu a též povrchového geofyzikálního a morfologického průzkumu.

  EGRSE – International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (CD-ROM ISSN 1803-1447) will be issued in 2011. Presentation of main research results in Jeroným Mine will be the topic of this journal. Retrieval of knowledge in historic - mining viewpoint, geomechanical and seismological monitoring data and surface geophysical and morphological survey data are presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201084