Počet záznamů: 1

Laboratorní studium horninových vzorků ze středověkého Dolu Jeroným

 1. 1.
  0365962 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lednická, Markéta - Kaláb, Zdeněk - Konečný, Pavel
  Laboratorní studium horninových vzorků ze středověkého Dolu Jeroným.
  [Laboratory Tests of Rock Specimens from Medieval Jeroným Mine.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 1 (2011), s. 99-108 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine in Čistá * laboratory test * ultrasonic measurement
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Tento příspěvek popisuje výsledky laboratorního studia horninových vzorků ze středověkého Dolu Jeroným v Čisté. K dispozici byla jádra ze dvou cca 3 m hlubokých vrtů, které byly realizovány pro geomechanická měření v komoře v hloubce cca 30 m. Hlavní metodou bylo ultrazvukové měření, a to jak na neopracovaných válcových kusech jádra, tak i na válcových zkušebních tělesech, které byly následně připraveny. Tato zkušební tělesa byla použita pro stanovení pevnostních a přetvárných vlastností s využitím jednoosého zatížení pod lisem. Při zatěžování byla měřena i akustická emise. Pro testovaný materiál byly získány základní fyzikální a geomechanické parametry.

  This contribution describes results from laboratory tests of rock samples from medieval Jeroným Mine in Čistá (West Bohemia). Two drill cores from 3 m deep boreholes were at disposal; the boreholes were realized for geomechanical measurements in chamber about 30 m below surface. Ultrasonic measurements were the main method. It was used drilling cores and/or cylindrical test specimens that were produced subsequently. These specimens were used also for evaluation of strength and strain properties using uniaxial loading by press. Acoustic emission was also measured during loading. Basic physical and geomechanical parameters were obtained for tested rock material.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201083