Počet záznamů: 1

Unikátní millefiori korálek z Jiřské ulice na Pražském hradě. Podíl konzervátora-restaurátora při procesu analýzy předmětu

 1. 1.
  0365943 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Součková Daňková, A. - Cílová, Z. - Matiášek, Josef - Tomková, Kateřina - Vavřík, Daniel
  Unikátní millefiori korálek z Jiřské ulice na Pražském hradě. Podíl konzervátora-restaurátora při procesu analýzy předmětu.
  [Unique millefiori bead from Jiřská Street at Prague Castle. Conservator/restorer's contribution during the process of the object's analysis.]
  Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 49-54 ISSN 1805-0050
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: glass bead * millefiori * Early Middle Ages * chemical composition * conservation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V roce 2008 byl při výzkumu pozdně hradištního kulturního souvrství v Jiřské ulici na Pražském hradě objeven pro raně středověké Čechy zcela atypický kulovitý korálek, při jehož výrobě bylo použito millefiori sklo. Pomocí analytických metod bylo stanoveno chemické složení skel a zjištěny barvící složky a kaliva určující optické vlastnosti předmětu. Ke studiu výrobní technologie bylo použito i počítačové tomografie s vysokým rozlišením. Konzervační zásah a studium analytických metod byly vedeny s cílem nejen uchovat fyzickou podstatu zkoumaného korálku, ale ve stejné míře přispět i k pochopení jeho nemateriálního významu a objasnění kontextu technologie v procesu výroby.

  In 2008 during investigation of a late early medieval settlement cultural layer in Jiřská Street at Prague Castle a completely untypical, for early medieval Bohemia, globular bead was discovered, in the production of which millefiori glass was used. With the aid of analytical methods the chemical composition of the glasses was defined and the colouring agents and opacifiers determined, establishing the optical qualities of the object. Manufacturing technology as well as high-definition computer tomography were used for the study. Conservation intervention and a study of the analytical methods were conducted with the aim not only of retaining the physical nature of the bead in question, but also in the same measure of contributing to the understanding of its non-material significance and to a clarification of the context of the technology used in the production process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201069