Počet záznamů: 1

Angle dependent laser nanopatterning of poly(ethylene terephthalate) surfaces

 1. 1.
  0365913 - UJF-V 2012 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Slepička, P. - Chaloupka, A. - Sajdl, P. - Heitz, J. - Hnatowicz, Vladimír - Svorcik, V.
  Angle dependent laser nanopatterning of poly(ethylene terephthalate) surfaces.
  Applied Surface Science. Roč. 257, č. 14 (2011), s. 6021-6025 ISSN 0169-4332
  Grant CEP: GA ČR GA106/09/0125
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: POLYMER SURFACES * THIN-FILM * RADIATION
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.103, rok: 2011

  Interference effects can lead to the formation of ripple structures at laser-irradiated poly(ethylene terephthalate) surfaces. Poly(ethylene terephthalate) surface was irradiated with linearly polarized light of a pulsed 157 nm laser. In a certain range of irradiation parameters, the irradiation resulted in the formation of coherent ripples patterns. The dimension of the pattern depends on the angle of the laser beam incidence. The surface morphology of the nano-patterned poly(ethylene terephthalate) was analyzed by atomic force microscopy and focused ion beam-scanning electron microscopy. Oxygen concentration in the modified polymer surface was studied by angular resolved X-ray induced photo-electron spectroscopy. Gold nano-layers were consecutively sputtered onto the laser irradiated poly(ethylene terephthalate) surfaces. The morphology of the sputtered gold nano-layers was investigated with atomic force microscopy too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006614