Počet záznamů: 1

Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století

 1. 1.
  0365865 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kostrbová, Lucie
  Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století.
  [Between Prague and Vienna. Czech and Viennese Literary Modernism at the End of the 19th Century.]
  Praha: Academia, 2011. 492 s. Historie. ISBN 978-80-200-1966-0
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0087
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czech literature * Austrian literature * modernism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Monografie analyzuje kontextuální předpoklady, povahu a význam vztahů mezi utvářející se českou a vídeňskou literární modernou na sklonku devatenáctého století. Zaměřuje se především na rakouského spisovatele a kritika Hermanna Bahra a českého básníka J. S. Machara, důležité iniciátory literárního prostředkování. Interpretace Bahrovy tvorby a jeho estetických stanovisek utvářených mezi Berlínem, Paříží a Vídní stejně jako faset Macharovy vídeňské zkušenosti ukazují na nesamozřejmou povahu jejich setkání a spolupráce na stránkách vídeňského týdeníku Die Zeit (1894-1904).

  The book analyses the contextual circumstances of the relations between the Czech and Viennese literary modernism. It focuses firstly on the Austrian writer and critique Hermann Bahr and Czech poet J. S. Machar who were important intermediaries. An exposition of Bahr’s work and his aesthetic opinions formed in Berlin, Paris and Vienna, as well as facets of Machar’s Viennese experience, indicates the non-obvious nature of their meetings and cooperation in the Viennese review Die Zeit (1894-1904).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201010