Počet záznamů: 1

Hudební produkce Žofínské akademie 1841-1850

 1. 1.
  0365830 - UEF-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matějčková, Helena
  Hudební produkce Žofínské akademie 1841-1850.
  [Musical events presented by the Sophian academy from 1841 to 1850.]
  Hudební věda. Roč. 48, č. 2 (2011), s. 173-200 ISSN 0018-7003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: concert life * Prague * musical societies * 19th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Předkládaná studie je věnována činnosti Žofínské akademie a klade si za cíl seznámit čtenáře především s hudebními produkcemi tohoto spolku v prvních deseti letech jeho činnosti. Z programů jednotlivých vystoupení sestavených na základě zpráv z dobového tisku lze dobře sledovat změny v dramaturgické koncepci koncertů, které byly především důsledkem priorit prosazovaných vedením akademie. Součástí studie je stručný nástinu vzniku a struktury instituce a pozornost je věnována také charakteristice jednotlivých typů hudebních produkcí, které akademie pořádala nebo kterých se účastnila.

  This study is aimed primarily at acquainting the reader with musical events presented by the Žofínská akademie / Sophien-Akademie during the first decade of this society’s existence, which is a topic that has not yet been investigated. In the programs of the various events, reconstructed based on press reports from the time, one can easily trace changes in their programming conception that resulted mainly from priorities established by the academy’s leaders. The study also includes a summary of the institution’s origin and structure, and characterizes the various types of musical events it presented or in which it participated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006609