Počet záznamů: 1

Metoda MORF pro sledování velikostí a tvarů otěrových mikro- a nanočástic UHMWPE v periprotetických tkáních

 1. 1.
  0365775 - UMCH-V 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fulín, P. - Pokorný, D. - Šlouf, Miroslav - Lapčíková, Monika - Pavlova, Ewa - Zolotarevova, E.
  Metoda MORF pro sledování velikostí a tvarů otěrových mikro- a nanočástic UHMWPE v periprotetických tkáních.
  [MORF method for assessment of the size and shape of UHMWPE wear microparticles and nanoparticles in periprosthetic tissues.]
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Roč. 78, č. 2 (2011), s. 131-137 ISSN 0001-5415
  Grant CEP: GA MŠk 2B06096; GA AV ČR KAN200520704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: UHMWPE * wear debris * total joint replacement
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.628, rok: 2009
  http://www.achot.cz/detail.php?stat=437

  Příspěvek popisuje metodu MORF, která slouží pro vyhodnocování velikostí a tvarů otěrových částic UHMWPE. Zmíněné částice způsobují zánětlivé reakce vedoucí k selhání kloubních náhrad. Metoda je založená na vyhodnocení dvou sérií SEM mikrofotografií, přičemž první série obsahuje mikrofotografie s nižším a druhé série mikrofotografie s vyšším zvětšením. Je vhodná nejen pro standardní otěrové mikročástice, ale i pro vyhodnocování částic s širokou distribucí velikostí včetně nanočástic.

  This contribution describes novel method MORF, which quantifies size and shape of UHMWPE wear particles. The particles cause inflammatory reactions leading to failures of total joint replacements. The method is based on evaluation of two series of SEM micrographs; the first and the second series contain lower- and higher-magnification micrographs, respectively. The method is suitable for evaluation of standard wear particles, but also evaluation of wear particles with broad size distributions and wear nanoparticles.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200937