Počet záznamů: 1

Kvantitativní .sup.13./sup.C NMR spektroskopie huminových látek

 1. 1.
  0365743 - BC-A 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, František - Hrabal, R.
  Kvantitativní 13C NMR spektroskopie huminových látek.
  [Quantitative 13C NMR spectroscopy of humic acids.]
  Chemické listy. Roč. 105, č. 10 (2011), s. 752-760 ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: 13C NMR spectroscopy * humic acids * biological activity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011

  Pro reprezentativní soubor huminových látek, izolovaných z významných půdních typů a fosilních organických ložisek (rašelina, lignit, oxyhumolit) charakteristických pro Českou republiku, byly získány strukturní údaje pomocí kvantitativních 13C NMR spekter. Kromě huminových kyselin byly analyzovány i fulvokyseliny.

  Using the inverse gated decoupling, we measured quantitative 13C NMR spectra of HA and FA of typical soils and organic deposits in the Czech Republic. The structure data are presented together with parameters of biological activity and the hydrophobicity/hydrophilicity ratio.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200915