Počet záznamů: 1

"Z krvácejících rakví teče naše vůle". Sudetští Němci také jako muži října?

 1. 1.
  0365670 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petrbok, Václav - Randák, J.
  "Z krvácejících rakví teče naše vůle". Sudetští Němci také jako muži října?.
  [Our will is bleeding from bleeding coffins. The Sudeten Germans as well as men of October 1918?.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 3, Suppl. 1 (2011), s. 169-182 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * journalism * history * Sudeten Germans
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá ohlasem událostí března 1919 v českoněmeckém pohraničí v soudobé publicistice a beletrii a dokazuje tak konstruování významného sudetoněmeckého místa paměti.

  A study deals with the events of March 1919 in the Czech-German borderland, in contemporary journalism and fiction, and demonstrates thereby the construction of the important Sudeten German place of memory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200856