Počet záznamů: 1

Archeologický výzkum raně středověkého hradiště a GIS

 1. 1.
  0365597 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mařík, Jan
  Archeologický výzkum raně středověkého hradiště a GIS.
  [GIS and the archaeological excavation of an Early Medieval fortified settlement.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 80-83 ISSN 1213-1628
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800020803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: GIS * fortified settlement * Early Medieval
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce je věnována možnostem využití GIS při zpracování dlouhodobého archeologického výzkumu raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Zaměřuje se na problematiku analytického zpracování archeologických dat, dopadu činnosti člověka na životní prostředí a vyhodnocení výsledků nedestruktivního archeologického výzkumu.

  The article is devoted to the possibilities offered by GIS in processing the long-term archaeological excavations of the Early Medieval fortified settlement at Libice nad Cidlinou. The text addresses the possibilities for the analytical processing of archaeological data, the impact of the Libice agglomeration population on the environment and outlines methods for evaluating non-destructive archaeological excavation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006602