Počet záznamů: 1

Legie a legionáři v české a slovenské tradici a historiografii

 1. 1.
  0365584 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rychlík, Jan
  Legie a legionáři v české a slovenské tradici a historiografii.
  [Czechoslovak Legions and Legionaries in Czech and Slovak Tradition and Historiography.]
  Národopisná revue. Roč. 21, č. 3 (2011), s. 170-180 ISSN 0862-8351
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovak legions * Czechoslovakia, traditions * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Boj československých legií za první světové války se stal součástí zakladatelského příběhu československého státu. Legionář se stal symbolem uvědomělého občana a obránce nového státu. Během nacistické okupace a komunistického období byla legionářská tradice potlačována, otázka jejího přetrvání v současnosti je sporná.

  The fight of Czechoslovak legions in WW I became part the foundation story of the new state. A legionnaire became a symbol pf conscious Czechodlovak citizen and defender of the new state. During the Nazi occupation and surfing the Communist period the tradition was suppressed, the question of its renewal now is questionable.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200791