Počet záznamů: 1

Soustava pro fermentaci pevné biomasy

 1. 1.
  0365395 - UCHP-M 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Habart, J. - Tlustoš, P. - Balík, J. - Pavlíková, D. - Hanč, A. - Jelínek, F. - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav
  Soustava pro fermentaci pevné biomasy.
  [A System for Solid Biomass Fermentation.]
  2011. Vlastník: Česká zemědělská univerzita - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 24.08.2011. Číslo patentu: 302733
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA MŠk 2B08048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fermentation * composting * biomass
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1563422&lan=cs

  Řešení se týká soustavy pro fermentaci pevné biomasy se zlepšeným provzdušňováním, obsahující jeden nebo více fermentorů a dále obsahující kompresor, k jehož výstupu je připojen alespoň jeden pulzní elektromagnetický ventil, spojený vedením schopným vést plyn s jedním nebo více průtokoměry, přičemž každý průtokoměr je přiřazen k jednomu fermentoru, přičemž k výstupu každého průtokoměru je připojen čtyřcestný ventil, z jehož jednoho výstupu vede vedení schopné vést plyn do spodní části příslušného fermentoru a z jehož druhého výstupu vede vedení schopné vést plyn do horní části příslušného fermentoru a jehož třetí výstup je veden do kondenzační baňky. Fermentory mohou být opatřeny dvěma rošty, z nichž horní rošt je vyjímatelný.

  The subject of the patent is a system of lab-scale reactors for simulation of biological processes of composting or aerobic stabilization under laboratory conditions, with the aim to study the process of organic substrate decomposition by micro-organisms, usually under the presence of oxygen from the air.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200645