Počet záznamů: 1

Responsive Poly(acrylic acid) and Poly(N-isopropylacrylamide) Monoliths by High Internal Phase Emulsion (polyHYPE) Templating

 1. 1.
  0365289 - UCHP-M 2012 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovačič, S. - Jeřábek, Karel - Krajnc, P.
  Responsive Poly(acrylic acid) and Poly(N-isopropylacrylamide) Monoliths by High Internal Phase Emulsion (polyHYPE) Templating.
  Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 212, č. 19 (2011), s. 2151-2158 ISSN 1022-1352
  Grant CEP: GA MŠk MEB090811
  Grant ostatní:CE PoliMat(SI) 3211-10-000057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: emulsion templating * monoliths * polyHIPE
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.361, rok: 2011

  High internal phase emulsions are used to prepare cross-linked polystyrene/poly(acrylic acid) (PS/PAA) and polystyrene/poly(N-isopropyl acrylamide) (PS/PNIPAM) monoliths with a polystyrene scaffold and acrylic domains inside the cavities of the scaffold. Acrylic acid or NIPAM are included in the aqueous phase of a high internal phase emulsion, while the oil phase includes styrene. Polymerisation of such high internal phase emulsions (HIPEs) yields macroporous polymers (polyHIPEs) with a scaffold composed of cross-linked polystyrene and domains of cross-linked poly(acrylic acid) or cross-linked poly(NIPAM) positioned inside the cavities of the polystyrene skeleton. Monolithic discs are shaped from PS/PAA and PS/PNIPAM polyHIPEs in order to study the dependence of flow resistance through the discs in relation to pH or temperature changes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200567