Počet záznamů: 1

Reality a iluze Benešovy „ruské“ politiky v letech 1939–1945

 1. 1.
  0365278 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Němeček, Jan
  Reality a iluze Benešovy „ruské“ politiky v letech 1939–1945.
  [Reality and illusions of the Beneš’s so called “Russian” policy 1939–1945.]
  Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha: Karolinum, 2011 - (Hasil, J.; Hrdlička, M.), s. 93-99. ISBN 978-80-246-1925-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 20th century * Edvard Beneš * Czechoslovak foreign resistance 1939–1945 * Czechoslovak-Soviet relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Nejprve Sovětský svaz neuznal německou agresi 15. 3. 1939 a podpořil československý protest na půdě Společnosti národů, ale v prosinci 1939 uznal Slovenský stát a vypověděl československého vyslance. Teprve po německém útoku na SSSR uznala sovětská velmoc československou exilovou vládu. Beneš nicméně udržoval kontinuitu své politiky spolupráce vedoucí k československo-sovětské dohodě z r. 1943. Realita sovětské "podpory" Benešově teorii kontinuity Československa v předmnichovských hranicích se ukázala na osudu Podkarpatské Rusi. Československo padlo do sovětské sféry vlivu.

  At first the Soviet Union did not recognize the German aggression of March 15, 1939 and supported the Czechoslovak protest to the League of Nations, but in December 1939 it recognized the Slovak state and expelled the Czechoslovak Envoy. Only after the German attack upon the Soviet Union did the Soviet Union recognize the Czechoslovak Government in Exile. Beneš, however, maintained the continuity in his policy of friendly cooperation leading to the Czechoslovak-Soviet Agreement of 1943. The reality of the Soviet "support" to Beneš’s theory of continuity of Czechoslovakia in its pre-Munich borders was shown in the fate of the Sub-Carpathian Ruthenia. Czechoslovakia fell within the Soviet sphere of influence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200560