Počet záznamů: 1

Je účast na vědeckém výzkumu naší morální povinností?

 1. 1.
  0365230 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Adam
  Je účast na vědeckém výzkumu naší morální povinností?.
  [Is Participation in Scientific Research our Moral Obligation?.]
  Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 1-11 ISSN 1804-8137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: scientific research * moral duty * informed consent
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/12

  Provádění medicínského výzkumu na lidech a otázka kdy a za jakých podmínek lze konat experimenty na lidech. Má člověk povinnost být předmětem vědeckého výzkumu z pohledu historických zkušeností v případě nacistických pokusů nalidech. Současný právní stav a recentní argumentace k výzkumu v medicíně.

  Using people to carry out medical research and the question when and under which circumstances experiments may be carried out on people. Is a person obliged to be a subject of scientific research from the point of historical experience in the case of Nazi experiments on people? The current legal state and recent argumentation regarding medical research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200519