Počet záznamů: 1

Středověké dějiny Srbů v díle české historičky Milady Paulové

 1. 1.
  0365214 - SLU-S 2012 RIV RS cze M - Část monografie knihy
  Havlíková, Lubomíra
  Středověké dějiny Srbů v díle české historičky Milady Paulové.
  [Medieval Serbian history in the work of the Czech historian Milada Paulová.]
  Od Morave do Morave II. Novi Sad: Matica srpska, 2011 - (Koprivica, V.; Korda-Petrović, A.), s. 97-112. ISBN 978-86-7946-072-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: history * Serbian history * Paulová, Milada (1891-1970) * Czech-Serbian relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je věnována "serbikáliím" v díle M. Paulové (1891–1970). K nim patří její dvě studie v Byzantinoslavikách (Účast Srbů při třetí křížové výpravě, 5, 1933–34, 235–303 a L´idée cyrillo-méthodienne dans la politique de Charles IV et la fondation du monastère slave de Prague, 11, 1950, 174–186), její překlad knihy „Istorija srpskog naroda" srbského historika St. Stanojeviće (Dějiny národa srbského, Praha 1920) a její medailony o Štěpánu Nemanjovi, zakladateli dynastie Nemanjićů, o Štěpánu Provověnčaném, prvním srbském králi, a o sv. Sávovi, prvním srbském arcibiskupovi, které vyšly v publikaci "Tvůrcové dějin II" (Praha 1934).

  The paper deals with the "serbica" in the work of M. Paulová (1891–1970) and presents her two studies in the journal Byzantinoslavica (Účast Srbů při třetí křížové výpravě, 5, 1933–34, 235-303 and L´idée cyrillo-méthodienne dans la politique de Charles IV et la fondation du monastère slave de Prague, 11, 1950, 174–186), her translation of the book "Istorija srpskog naroda" [History of the Serbian people] written by the Serbian historian St. Stanojević (Dějiny národa srbského, Praha 1920) and her medallions about Stephen Nemanja, the founder of the Nemanjid dynasty, and about Stephen the First-Crowned, the first Serbian king, and about St. Sava, the first Serbian archbishop, which were published in the book "Tvůrcové dějin II" [Creators of History II] (Praha 1934).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006587