Počet záznamů: 1

Žít a jednat v přirozenosti a svobodě! : Paul Goodman

 1. 1.
  0365209 - FLU-F 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tomek, Václav
  Žít a jednat v přirozenosti a svobodě! : Paul Goodman.
  [To Live and Act in Human Nature and Freedom! : Paul Goodman.]
  Praha: Manibus propriis, 2011. 178 s. ISBN 978-80-260-0458-5
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: anarchism * United States * 20th century
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Publikace Žít a jednat v přirozenosti a svobodě! pojednává o životě a díle anarchisty, sociálního kritika, básníka, prozaika, dramatika, psychoterapeuta a teoretika tvarové psychologie Paula Goodmana se zaměřením na jeho anarchistické názory. V kontextu anarchismu 20. století charakterizuje jeho anarchismus sociální kriticismus, jeho zaměření na každodenní realitu, na individuální i sociální psychologii a morálku. Goodman zdůrazňoval autonomii jako hlavní princip anarchismu, jako schopnost uvést něco do chodu a vlastním způsobem to provést, bez příkazů vládnoucích. Orientoval se na rozšiřování svobody člověka v reálném čase jeho života. Odmítal utopické konstrukce budoucí společnosti, ale šlo mu o snesitelnou společnost dneška. Celý život zastával svůj anarchistický komunitarismus, libertariánství, svůj antietatismus a protiválečný pacifismus. Přílohou publikace jsou Goodmanovy stati Květnový manifest a Poznámky neolitického konzervativce.

  The publication To live and act in human nature and freedom! deals with life and work of Paul Goodman, anarchist, social critic, poet, novelist and playwright, city planner, educator, psychotherapist and psychological theorist focused on his anarchism. In the context of the 20th century anarchism characterizes Paul Goodman´s anarchism his social criticism, his focus to each-day reality, to individual and social psychology and moral. He emphasized the human autonomy as a principle of anarchism. Goodman was oriented to spread the human liberty in the present-day of individual life. He could not accept any utopian visions of future society, but he was searching for something better world in here and now. Goodman was a man of principle and his anarcho-communitarian, libertarian, anti-state and anti-war views he maintained for all his life. As supplement there are Goodman´s articles The May Pamphlet and Notes of Neolithic Conservative.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200504