Počet záznamů: 1

Analýza vlastních čísel viskózně tlumené soustavy se dvěma stupni volnosti z hlediska změny parametrů sekundárního subsystému

 1. 1.
  0365107 - UTAM-F 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hračov, Stanislav - Náprstek, Jiří - Pospíšil, Stanislav
  Analýza vlastních čísel viskózně tlumené soustavy se dvěma stupni volnosti z hlediska změny parametrů sekundárního subsystému.
  [Analysis of eigen-values of viscously damped two degrees of freedom system due to changes of parameters of secondary subsystem.]
  Sborník přednášek z IX. mezinárodní konference DTDT 2011. Ústí nad Labem: Univerzita J. E Purkyně v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra strojů a mechaniky, 2011 - (Skočilasová, B.), s. 1-10. ISBN 978-80-7414-376-2.
  [Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2011. Ústí nad Labem (CZ), 05.10.2011-07.10.2011]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0094; GA AV ČR(CZ) IAA200710902; GAMPO(CZ) FR-TI3/654
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: eigen-values * eigen-modes * viscous damping
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Příspěvek se zabývá analýzou neklasicky tlumené soustavy se dvěma stupni volnosti z hlediska jejích vlastních čísel. V příspěvku byly odvozeny vztahy mezi parametry soustavy, která má násobná komplexní vlastní čísla. Parametrický problém byl řešen analyticky i graficky. Byl také zkoumán vliv vzájemného frekvenčního naladění na přetlumení jednotlivých vlastních čísel s nárůstem sekundárního útlumu. Byly definovány režimy a jejich subintervaly přetlumení s ohledem na zvolenou poměrnou hmotnost a vzájemné frekvenční naladění. Hranice mezi subintervaly představují mj. vzájemná frekvenční naladění subsystémů pro případ soustavy s násobnými komplexními vlastními čísly. V příspěvku byla také zkoumána fáze mezi složkami komplexních vlastních tvarů a jejich vztah k jednotlivým vlastním číslem jako funkcí sekundárního útlumu.

  The paper deals with an analysis of non-classically damped two degrees of freedom system from the point of view of eigen-values. The theoretical relations between the system parameters for the case of multiple complex eigen-values were derived. The parametric problem was carried out analytically and graphically. The influence of the relative frequency tuning on the overdamping of individual eigen-values with increasing of the secondary damping was studied. The overdamping intervals were defined with respect to the mass ratio and the frequency tuning. The boundaries between respective overdamping intervals represent among others the frequency tuning of system with multiple complex eigen-values. The phase between components of eigen-modes and its relation to the eigen-values were examined with respect to the secondary damping increase.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200428