Počet záznamů: 1

Dějiny lesa a lesnictví - variabilita přístupů a současné hlavní badatelské směry

 1. 1.
  0365046 - UEF-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Woitsch, Jiří
  Dějiny lesa a lesnictví - variabilita přístupů a současné hlavní badatelské směry.
  [Forest history and history of forestry - variability of approaches and main contemporary research trends.]
  Hospodářské dějiny - Economic History. Roč. 25, č. 2 (2010), s. 199-226 ISSN 0231-7540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: history of forestry * theory and methodology of forest historiography * changes of paradigms
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Historické studium přírody, životního prostředí a poměru člověka k lesům, jak na úrovni praktických zkušeností, ekonomických a sociálních aspektů, tak v úrovni symbolických systémů, jazykových a mentálních vztahů člověka k lesům a přírodě má dlouhou tradici a v posledních desetiletích se navíc stalo jednou z nejvlivnějších historiografických subdisciplín. V České republice – přes dlouhou badatelskou tradici – ovšem lesnická historiografie ustrnula na paradigmatech a tématech 60. let 20. století a lze jí považovat na značně zaostávající za světovými trendy. V článku jsou proto komplexně představeny hlavní směry soudobého historického studia lesů a jejich ovlivňování člověkem a upozorněno na možnosti jejich aplikace ve střední Evropě. Analýzou příslušné odborné produkce je přitom možné odhalit pět klíčových přístupů k dějinám lesů: 1. pokračování v tradici „klasické“ na správu a management lesa zaměřené lesnické historiografie; 2. studium lesa v perspektivě spíše deskriptivních hospodářských resp. sociálních dějin; 3. kulturologické a historicko-antropologické výzkumy zaměřené na les v lidské mentalitě a jeho kulturní hodnoty; 4. etno-archeologický směr výzkumu orientovaný zejména na materiální aspekty historie využívání lesů; 5. orientace stavící na paradigmatu tzv. environmentálních dějin často propojená s historicko-geografickým výzkumem a biologickými resp. vegetačně ekologickými směry bádání.

  Historical study of nature, environment and relationship between man and forested environment, both on the level of the variety of practical experiences, economic, social and cultural uses and values of the natural world; and on the level of the strong symbolic, linguistic and metaphoric bond between man and nature has a long tradition and moreover has become one of the most influential historical discipline during last decades. However in the Czech Republic forest history (despite its fruitful older legacy) is totally undeveloped and since 1960’s almost no important work has been written. Because of extreme complexity of environment-oriented historical approaches only one of them – forest history is described and analysed in the article. The still increasing number of scholars and disciplines involved worldwide in forest history represents variety of methodological approaches and produces a lot of remarkable works. It is possible to recognize five mainstream orientations among them, which are depicted in the study. These are: (1) Traditionally oriented forest and forestry history focused on forest management, study of legal systems tied to forests and history of hunting. (2) Research on economic and social history of forests and woodlands and study of subsistence activities and industrial branches (e.g. glass-making and metallurgy) connected with forests. (3) Historical-anthropological research on forests and trees in the human mentalities and connected research of so-called cultural values of forest ecosystems. (4) Complex archaeological and ethnological research of material culture connected with forests and its inhabitants. (5) Study of ecological and environmental aspects of relationship between humans and forests.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200384