Počet záznamů: 1

Kategorie výzdobného stylu na lineární keramice z Bylan

 1. 1.
  0365000 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Květina, Petr - Končelová, Markéta
  Kategorie výzdobného stylu na lineární keramice z Bylan.
  [Categories of LBK pottery decoration style from Bylany.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 195-219 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/1590
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Neolithic * style of pottery decoration * Bylany
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Cílem článku je nové metodické uchopení výzdoby keramiky LBK z neolitické lokality v Bylanech u Kutné Hory. Současná interpretace vývoje sídliště je založena na dataci keramického materiálu a trendech vývoje nekeramických artefaktů z tzv. stavebních komplexů. Jedná se o empiricky definované chronologicko-prostorové jednotky, jejichž jádrem je dům. Výchozí otázkou zde je, zda se jakkoliv změní stávající model sídliště, pokud dojde k dekonstrukci stavebních komplexů. Na základě kvantitativní analýzy stylu keramické výzdoby provedené v úrovni jednotlivých archeologických objektů bylo definováno několik skupin stylu lineární výzdoby. Význam těchto skupin byl validován prostřednictvím prostorové evidence jejich výskytu. Výsledky analýzy umožňují konfrontovat stávající teoretický model neolitických sídlišť s jinou alternativou.

  The aim of this study was to evaluate the anthropological concept of material culture style in the case of pottery decoration from the long-term early Neolithic settlement site of Bylany in Central Europe (Czech Republic). Quantitative and spatial analyses of the incised decoration of the pottery assemblages revealed spatial patterns of settlement. The pottery style was not only related to social behaviour but also strongly affected by settlement refuse management and subsequent formation processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200344