Počet záznamů: 1

Vina a trest ve Vocelově Harfě

 1. 1.
  0364880 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krejčová, Iva
  Vina a trest ve Vocelově Harfě.
  [Blame and punishment in Vocel's Harfa.]
  Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia: Praha, 2011 - (Peisertová, L.; Petrbok, V.; Randák, J.), s. 261-267. ISBN 978-80-200-1900-4.
  [Zločin a trest v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 25.02.2010-27.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * blame * punishment * Vocel, Jan Erazim * Mácha, Karel Hynek * drama * Harfa * Bratři * Bratrovrah * motif of eternity * motif of time * typology and features of characters
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Diskuzní příspěvek vychází z podnětů K. Janského a J. Hedvičákové o souvislosti Máchovy literární tvorby s dramatickou prvotinou J. E. Vocela Harfa (1825). Autorka se v dílčím interpretačním srovnání Harfy s Májem a se zlomky Máchových dramat Bratři či Bratrovrah dobírá obdobných poetických postupů v problematizování času, věčnosti nebo v rozvíjení motivu viny, v typologii postav a jejich charakteristik.

  Contribution of discussion proceeds from impulses of K. Janský and J. Hedvičáková concerning literary connection Karel Hynek Mácha's literary production with dramatic first work Harfa (1825) from J. E. Vocel. In partial interpretation comparison of Vocel's Harfa nad Mácha's Máj together with fragments of Mácha's dramas Bratři or Bratrovrah author arrives at the related poetic methods of the issues of time, eternity, developing of the motif of guilt, in typology and feature of characters.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200249