Počet záznamů: 1

Julius Zeyer v zrcadle dobové kritiky

 1. 1.
  0364863 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Fránek, Michal
  Julius Zeyer v zrcadle dobové kritiky.
  [The Works of Julius Zeyer in Contemporary Criticism.]
  Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009 - (Kudrnáč, J.; Nováková, L.; Urválková, Z.; Fránek, M.; Novotná, M.; Riedlbauchová, T.), s. 62-70. ISBN 978-80-7294-346-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Zeyer, Julius * Czech literary criticism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek se pokouší nastínit komplikovaný vztah literární kritiky k Zeyerovu dílu a postihnout jeho příčiny a dobové okolnosti. Zeyer kladl ve své tvorbě důraz na autonomii literárního díla a často se v ní odmítal přizpůsobovat dobovým společenským a estetickým normám. Z toho plynulo napětí mezi ním a značnou částí kritiků, zejména konzervativně orientovaných. Ti mu vytýkali především spiritistickou tematiku, nedostatek národních námětů a opovrhování "davem". Zeyer postupně rezignoval na širší popularitu mezi čtenáři a svým aristokratickým postojem tak předjal generaci devadesátých let. Zároveň však kolem něj vznikal kruh nadšených čtenářů, kteří postupně vytvořili tzv. zeyerovský kult a zajistili jeho dílu dlouhodobou oblibu.

  The paper attempts at exploring the complicated attitude of literary critics to Zeyer's work, its origins and contemporary context. Zeyer believed in the inherent autonomy of a literary work, and refused to conform to contemporary social and esthetic norms. This resulted in a certain tension between Zeyer and a number of critics, especially those with a conservative approach to literature. Zeyer was criticized for his spiritistic themes, the lack of patriotic motifs, and for his contempt of "the masses". Gradually, Zeyer lost hope of gaining popularity among the reading public, and adopted an elitist, aristocratic attitude that was later typical for the generation of the 1890's. At the same time, he managed to attract a circle of avid readers who helped his works to achieve cult status and ensured their lasting popularity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200233