Počet záznamů: 1

K etymologii staročeského adjektiva rúčí s významem ‘rychlý’

 1. 1.
  0364853 - UJC-A 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Karlíková, Helena
  K etymologii staročeského adjektiva rúčí s významem ‘rychlý’.
  [On the etymology of the Old Czech adjective rúčí with the meaning ‘fast’.]
  Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012 - (Nejedlý, P.; Vajdlová, M.), s. 101-108. ISBN 978-80-86496-62-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546; GA ČR GAP406/10/1346
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * Slavic languages * etymology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Stč. adjektivum rúčí ‘rychlý’ se do současné češtiny nedochovalo. Objevuje se však v některých českých a moravských dialektech buď v základní podobě, nebo v derivátech a příbuzná slova jsou i v některých slovanských jazycích. Jeho původ není zcela jasný, obsahem tohoto příspěvku je etymologická analýza tohoto adjektiva.

  The Old Czech adjective rúčí ’fast’ has not survived to Modern Czech. However, it appears in some Czech and Moravian dialects, either in its basic form or in derivatives; there are also related words in certain Slavic languages. Its origin is not quite clear, the topic of this contribution is the etymological analysis of the adjective ručí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006570