Počet záznamů: 1

Zeměpisné názvosloví českých zemí jako odraz krajinotvorných a dějinných procesů

 1. 1.
  0364812 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Semotanová, Eva
  Zeměpisné názvosloví českých zemí jako odraz krajinotvorných a dějinných procesů.
  [Geographical names of the Czech Lands as a Reflection of Landscape Forming and Historical Processes.]
  Český časopis historický. Roč. 109, č. 3 (2011), s. 518-550 ISSN 0862-6111
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/0897
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: historiography * names * landscape * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Zeměpisné názvosloví tvoří nedílnou součást historické a současné krajiny. Je odrazem krajinných změn a dějinných procesů.

  Geographical names is an integral part of historical and contemporary landscape in the Czech Landscape. It is a reflection of landscape changes and historical processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200194