Počet záznamů: 1

Kruhy a zase kruhy. Neolitický rondel v Praze-Ruzyni

 1. 1.
  0364763 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kostka, M. - Kuchařík, M. - Řídký, Jaroslav - Švácha, H.
  Kruhy a zase kruhy. Neolitický rondel v Praze-Ruzyni.
  [Circles and again circles. A Neolithic rondel in Praha-Ruzyně.]
  Praehistorica. Roč. 29, - (2011), s. 139-152 ISSN 0231-5432.
  [Otázky neolitu a eneolitu našich zemí /28./. Mělník, 28.09.2009-01.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: rondel * Neolithic * Stroked pottery culture
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V letech 2003-2006 proběhla série předstihových výzkumů v Praze-Ruzyni (Praha 6), během nichž byl kompletně prozkoumán rondel kultury s vypíchanou keramikou, a také část sídelního areálu ze stejného období. V práci byly kromě údajů o konstrukčních částech rondelu shrnuty terénní pozorování superpozic objektů v prostoru rondelu, důležité pro horizontální stratigrafii a budoucí poznatky o vnitřní chronologii sídelního areálu. Na zkoumaných plochách bylo odkryto několik typů sídlištních objektů, včetně pozůstatků půdorysů staveb a tzv. zásobních objektů. V další části byly doplněny dosavadní znalosti o konstrukcích rondelů na území mladšího stupně kultury s vypíchanou keramikou v Čechách.

  A series of advanced excavations was conducted in Praha-Ruzyně (Praha 6) in the years 2003-2006. During these actions a rondel dating to the Stroked pottery culture (StK) and also part of settlement area dating to the same period was completely unearthed. In addition to data concerning construction elements of the rondel this paper also provides summarization of field observations regarding superpositioning features located inside the rondel that are important for horizontal stratigraphy and form the fundament of any future research on inner chronology of this settlement area. Several types of settlement features, including remains of building ground plans, and the so-called storage features, have been identified on the excavated areas. Present knowledge concerning the construction of rondels discovered on area inhabited by the people of later phase of the StK in Bohemia is furthermore supplemented in the other part of the paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200156