Počet záznamů: 1

Dialektismy (nejen lexikální) ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0364733 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šipková, Milena
  Dialektismy (nejen lexikální) ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
  [Dialectisms (not only lexical) in the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms.]
  Přednášky a besedy ze XLIV. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2011 - (Rusinová, E.), s. 216-222. ISBN 978-80-210-5511-7.
  [Letní škola slovanských (bohemistických) studií /44./. Brno (CZ), 23.07.2011-20.08.2011]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonym * minor place names * dictionary * dialectism
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Autorka informuje o projektech zpracování pomístních jmen v České republice a soustřeďuje se na dialekty ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.

  The author informs about the projects processing the anoikonyms in The Czech Republic, and draws attention to dialektisms in the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200135