Počet záznamů: 1

Ion conductive chalcohalide glasses in LiI-Ga2S3-GeS2 system

 1. 1.
  0364582 - UMCH-V 2012 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolář, J. - Wágner, T. - Zima, Vítězslav - Stehlík, Š. - Frumarová, Božena - Beneš, L. - Vlček, Milan - Frumar, M. - Kasap, S. O.
  Ion conductive chalcohalide glasses in LiI-Ga2S3-GeS2 system.
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 357, 11-13 (2011), s. 2223-2227 ISSN 0022-3093.
  [International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses /17./. Ningbo, 13.06.2010-18.06.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: chalcogenide glasses * ion conductivity * impedance spectroscopy
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.537, rok: 2011

  The electric properties of LiI containing chalcohalide glasses in the system Ga2S3 - GeS2 were studied by means of impedance spectroscopy and potentionstatic chronoamperometry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200031