Počet záznamů: 1

Nejen protektorátní léta Františka Zavřela

 1. 1.
  0364550 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Burget, Eduard
  Nejen protektorátní léta Františka Zavřela.
  [Not Only Protectorate Years of František Zavřel.]
  O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011 - (Magincová, D.), s. 201-224. ISBN 978-80-87378-79-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Zavřel, František
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie pojednává o životě spisovatele Františka Zavřela. Jakožto oponent prezidenta Masaryka byl po německé okupaci rehabilitován. Po skončení války byl zavřen a obviněn z kolaborace. Zavřel nebyl odsouzen pro svou duševní chorobu. Zemřel v Praze na konci roku 1947 jako bezdomovec.

  The study describes life of writer František Zavřel. As an opponent of the president Masaryk, he was rehabilitated after the German occupation. After war, he was arrested and blamed of collaboration. Zavřel wasn't condemned because of his mental disease. He died in Prague on the end of 1947 as a homeless.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200011