Počet záznamů: 1

Neznámý známý člověk?

 1. 1.
  0364452 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jareš, Michal
  Neznámý známý člověk?.
  [An unknown well-known person?.]
  Česká literatura. Roč. 59, č. 4 (2011), s. 572-577 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Součková, Milada
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Úvodní komentář k edici kapitoly z nově nalezeného strojopisu románu M. Součkové Neznámý člověk.

  Comments on an edition of the chapter from the new-found typescript of M. Součková's novel Neznámý člověk (The Unknown Person).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199936