Počet záznamů: 1

Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

 1. 1.
  0364447 - UTIA-B 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Dulík, T. - Křivka, Z. - Kadlec, Jiří - Bližňák, M. - Budíková, V. - Jirák, O. - Olšarová, N. - Trbušek, J. - Vašíček, Z.
  Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA.
  [Virtual Laboratory of Microprocessor Technology Application and FPGA.]
  Brno: CERM, 2011. 82 s. ISBN 978-80-7204-754-3
  Grant CEP: GA MŠk 2C06008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: microprocessor education * field programable gate arrays * virtual desktop
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/ZS/kadlec-virtual laboratory of microprocessor technology application and fpga.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/ZS/kadlec-virtual laboratory of microprocessor technology application and fpga.pdf

  Tato kniha popisuje implementaci výukové laboratoře VLAM, která kromě klasického lokálního přístupu k jednotlivým pracovištím poskytuje také možnost vzdálené práce. Pro realizaci vzdáleného přístupu jsou v roli pracovních stanic použity virtuální stroje na serveru, což přináší mnohé výhody a významné provozní úspory. Připojeni virtuálních pracovních stanic k laboratornímu vybavení je realizováno pomocí rozhraní Ethernet a mostů „USB over Ethernet“. Prototyp laboratoře je určen pro výuku a vývoj aplikaci s mikrokontrolery a programovatelnými hradlovými poli. Součástí řešeni je několik SW aplikací a HW přípravků, které vývoj v této oblasti zjednodušují. Při vývoji laboratoře byl kladen důraz na dostupnost použitých komponent. Většina vyvinutých aplikací je proto uvolněna pod freeware nebo open source licenci a všechny HW komponenty spadají cenou do kategorie neinvestičních nákladů. Funkční prototyp laboratoře je diky tomu snadno opakovatelný i v jiných aplikačních oblastech.

  This book describes implementation of Virtual Laboratory of Microprocessor Technology Application (VLAM) that allows students to work remotely with the equipment located in a school laboratory the similar way as they work in normal full-presence mode. For the remote work scenario, VLAM infrastructure provides access to the laboratory by virtual desktop machines that are connected to the laboratory equipment through Ethernet or „USB over Ethernet bridges“. The laboratory prototype targets the development of applications with microcontrollers and programmable gate arrays. To make the development and education easier, several SW tools and HW gadgets have been implemented. VLAM laboratory infrastructure is generic enough in order to be used in other application areas. For the reproducibility of our laboratory prototype, we have emphasized the general availability and/or low cost of all components.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199931