Počet záznamů: 1

Kombinovaný materiál na bázi polymerů obsahující nanočástice a způsob jeho přípravy

 1. 1.
  0364387 - UACH-T 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Černý, Zbyněk - Štengl, Václav - Šulc, Lubomír - Bludská, Jana - Vláčil, P. - Potměšil, V. - Prokopová, I. - Dostálek, P.
  Kombinovaný materiál na bázi polymerů obsahující nanočástice a způsob jeho přípravy.
  [Combined material based on polymers containing nanoparticels and way of its preparation.]
  2011. Vlastník: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - ATYPO spol. sr.o. Datum udělení patentu: 29.06.2011. Číslo patentu: 302638
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: barrier packing
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302638.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302638.pdf

  Kombinovaný materiál na bázi polymerů obsahující nanočástice, která jsou planární a homogenně rozptýlené v polymerní matrici.

  Combined material base on polymers containing nanoparticles, that represent planar particles homogenously dispersed in polymer matrix.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199882