Počet záznamů: 1

Doklady neželezné metalurgie ze sklonku 12. století z Brna, Josefské ulice

 1. 1.
  0364345 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Procházka, Rudolf - Hložek, M. - Holubová-Závodná, B.
  Doklady neželezné metalurgie ze sklonku 12. století z Brna, Josefské ulice.
  [Evidence of non-ferrous metallurgy from the end of the 12th century, discovered in Josefská St in Brno.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 1 (2011), s. 65-89 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1966
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: early Middle Age * Brno * non-ferrous metallurgy
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Jáma z přelomu 12. a 13. století odkrytá v areálu preurbánní aglomerace v Brně poskytla souzbor tyglíků, vyrobených až na jeden z okrajů grafitových zásobnic. Sérií analýz (XRF, SEM-EDX, EMPA) byl parokázína přítomnost mědia zinku na povrchu tyglíků, lze uvažovat o výrobě mosaznýách předmětů. V souvislosti se založením města ve druhé čtvrtině 13, století se objevily velké grafitové tyglíky a dochází k rozmachu metalurgie neželezných kovů.

  A pit from the 12th/13th century excavated in the area of the pre-urban agglomeration of Brno produced a collection of small crucibles, mostly made from the rims of graphite clay storage vessels. Only one potsherd comes from a specialised smelting pot, also with an admixture of graphite. As a variety of analyses (XRF, SEM-EDX, EMPA) proved the presence of copper and zinc on the surface of the crucibles, we can therefore assume this probably relates to the production of brass subjects. The find is further evidence of metal production in Brno of the 12th century. The production of large graphite crucibles expanded with the founding of the town in the second quarter of the 13th century, and the occurrence of these vessels indicates a new quality in metallurgical production.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199854