Počet záznamů: 1

Vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU

 1. 1.
  0364297 - NHU-C 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hanousek, J. - Kočenda, Evžen
  Vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU.
  [Corruption and economic freedom links to public finance and investment in new EU members.]
  Politická ekonomie. Roč. 59, č. 3 (2011), s. 310-328 ISSN 0032-3233
  Grant CEP: GA ČR GA402/09/1595; GA MŠk LC542
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: convergence and integration in the EU * corruption * public finance
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.380, rok: 2011
  http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=793

  V tomto článku analyzujeme vývoj veřejných investic a veřejných financí i to, jak byly tyto sektory ovlivněny změnami ekonomické svobody a míry korupce u nových členů EU. Co se týče veřejných investic, naše výsledky ukazují, že zvýšní ekonomické svobody bývá spojeno s růstem veřejných investic. Dopad snížení vnímané korupce je problematičtěji definovatelný, jelikož nižší korupce může být doprovázena jak poklesem, tak nárůstem veřejných investic.

  We analyze corruption and economic freedom links to public finance and investment in new EU members. In terms of the public investment our results show that improvement in economic freedom is linked to increases in public investment while lowering of corruption is linked with increase or decrease with respect to public investment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199818