Počet záznamů: 1

Baroko v Čechách versus české baroko, aneb Karel Škréta a raně barokní malířství očima dějepisu umění

 1. 1.
  0364279 - UDU-I 2012 RIV CZ cze, eng M - Část monografie knihy
  Vácha, Štěpán - Vlnas, V.
  Baroko v Čechách versus české baroko, aneb Karel Škréta a raně barokní malířství očima dějepisu umění.
  [Baroque in Bohemia versus Bohemian Baroque, or Karel Škréta and Early Baroque painting in the view of art history.]
  Karel Škréta 1610 - 1674. Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie, 2011 - (Stolárová, L.; Vlnas, V.), s. 33-50. ISBN 978-80-7035-469-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Baroque painting * art historiography * Karel Škréta
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie sleduje vývoj uměleckohistorického bádání o Karlu Škrétovi (1610 - 1674) v posledních dvou staletích.

  The authors of the study examine Karel Škréta´s (1610 - 1674) after life in the art history of the last two centuries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199802