Počet záznamů: 1

Tváří v tvář publiku. Škrétovy historiae sacrae pohledem soudobé umělecké teorie a malířské praxe

 1. 1.
  0364277 - UDU-I 2012 RIV CZ cze, eng M - Část monografie knihy
  Vácha, Štěpán
  Tváří v tvář publiku. Škrétovy historiae sacrae pohledem soudobé umělecké teorie a malířské praxe.
  [Facing the public. Škréta´s historiae sacrae from the perspective of the art theory and painting practice of his time.]
  Karel Škréta 1610 - 1674. Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie, 2011 - (Stolárová, L.; Vlnas, V.), s. 101-127. ISBN 978-80-7035-469-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Baroque painting * Karel Škréta * receptive aesthetics
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek přináší nový pohled na tvorbu českého barokního malíře Karla Škréty na základě studia dobových ohlasů.

  The article offers a new view on the oeuvre of the Czech Baroque painter Karel Škréta, based on the examination of the contemporaneous viewer-response criticism and art theory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199800