Počet záznamů: 1

Karel Škréta - pictor doctus

 1. 1.
  0364276 - UDU-I 2012 RIV CZ cze, eng M - Část monografie knihy
  Dobalová, Sylva - Konečný, Lubomír
  Karel Škréta - pictor doctus.
  [Karel Škréta - pictor doctus.]
  Karel Škréta 1610 - 1674. Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie, 2011 - (Stolárová, L.; Vlnas, V.), s. 129-148. ISBN 978-80-7035-469-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Karel Škréta * Baroque * cloister of Barefoot Augustinians
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Podle názoru autorů článku byl malíř Karel Škréta nejen umělec, ale mohl by být označen jako pictor doctus. V textu je to doloženo zejména na příkladech Škrétova portrétu od Tiberia Tinelliho, na Škrétově použití Ikonologie Cesare Ripy a na kompozici cyklu obrazů zachycujících život sv. Václava v klášteře bosých augustiniánů na Zderaze v Praze. K článku je připojen seznam knih z knihovny Škrétova syna, který obsahuje i knihy, které vlastnil malíř sám.

  In a view of authors of an article painter Karel Škréta was not only an artist, but could be designated as a "learned painter" - pictor doctus. In the text this is manifested especially on examples of Škréta´s portrait painted by Tiberio Tinelli, on Škréta´s use of Ripa´s Iconology and on compositions from the cycle depicting the life of St. Wenceslas from the cloister of Barefoot Augustinians on Zderaz in Prague. Enclosed to the article there is a list of the books from the library of Škréta´s son, which included also books owned by a painter himself.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199799