Počet záznamů: 1

K neologismům ve staročeské literatuře

 1. 1.
  0364256 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Boubín, Jaroslav
  K neologismům ve staročeské literatuře.
  [Towards Neologisms in Old Czech Literature.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 279-284. ISBN 978-80-7432-099-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: hussitism * neologisms * linguistics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se snaží zdůraznit informační hodnotu "neúspěšných" neologismů nejen pro jazykovědce, ale i pro historiky.

  The treatise attempts to emphasise the informative value of the "unsuccesful" neologisms not only for linguists but also for historians.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199782