Počet záznamů: 1

Dům mrtvých, nebo dům živých? Laténský objekt s lidskými kostrami z Nových Dvorů, okr. Kutná Hora

 1. 1.
  0364251 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šumberová, Radka - Valentová, J.
  Dům mrtvých, nebo dům živých? Laténský objekt s lidskými kostrami z Nových Dvorů, okr. Kutná Hora.
  [A House of the Living, or a House of the Dead? A La Tène feature with human bones from Nové Dvory, Central Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 220-250 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: La Tène period * Central Bohemia * rites of passage * multi-phase burial * ditch enclosure * exposition
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V r. 1995 byl v rámci záchranného archeologického výzkumu zjištěn na katastru obce Nové Dvory u Kutné Hory kruhový objekt obehnaný žlabem. Na dně objektu byly nalezeny kosterní pozůstatky dvou jedinců silně povrchově degradované, původně uložené ve volném prostoru, skelet mladého tura domácího a 55 nádob. Nález je interpretován jako doklad jedné fáze nedokončeného vícefázového pohřbu - expozice na určeném místě s uskutečněným banketem.

  A circular feature delimited by a ditch was excavated in 1995 during a rescue archaeological excavation at the Nové Dvory village near Kutná Hora. Skeletal remains of two individuals, heavily degraded on the surface and originally placed in an open space, a skeleton of a young cattle (Bos taurus), and 55 vessels, were found at the feature's bottom. The find is interpreted as an evidence of one phase of an unfinished multi-phase burial - an exposition at a designated place accompanied by a feast.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199778