Počet záznamů: 1

Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu. Výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010

 1. 1.
  0364153 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
  Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu. Výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010.
  [New information on the development of the transverse fortification of Prague Castle. Outcome of research in the Middle Wing of Prague Castle, 2010.]
  Archaeologia historica. Roč. 36, č. 1 (2011), s. 177-191 ISSN 0231-5823.
  [Mezinárodní konference archeologie středověku /42./. Brtnice, 20.09.2010-24.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Middle Ages * Prague Castle * fortification
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Formou řezů bylo odkryto opevnění z přelomu 9. a 10. stol. sestávající z příkopu a dřevohlinité hradby s čelní kamennou zdí, starší příkop nacházející se pod týlní částí této mladší hradby a kůlové jamky z nejstaršího období osídlení v 9. století.

  A pre-romanesque fortification was disclosed by a series of sections. This comprised a ditch and a stone front wall with a wood-clay earthwork, as well as an older ditch found underneath the back section of the more recent fortification and post pits from the oldest settlement period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199710