Počet záznamů: 1

Zánik knížecího dvorce na Budči

 1. 1.
  0364143 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartošková, Andrea
  Zánik knížecího dvorce na Budči.
  [The demise of the ducal curtis at Budeč.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 284-306 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Medieval period * stronghold * curtis * pottery * dating
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek je metodickým příspěvkem k objasnění doby zániku knížecího dvorce na raně středověkém hradě Budči ve středních Čechách. Palisádou ohrazený areál dvorce (ca 4500 m2) v jihozápadní části akropole hradu zahrnoval rotundu sv. Petra, založenou podle písemných zpráv z 10. století knížetem Spytihněvem I. (vláda 895–915). Na základě rozboru keramiky ze situací spojených se zánikovou fází ohrazení dvorce autorka stanoví dobu zániku palisády, resp. dvorce, a zařazuje ji do historických okolností známých z dalších pramenů.

  This article is a methodological contribution to the clarification of the period involving the demise of the ducal curtis at the Early Medieval stronghold at Budeč in Central Bohemia. The grounds of the curtis that featured a palisade enclosure (ca 4500 m2) also included the Rotunda of St. Peter in the south western part of the stronghold acropolis, which was founded by Duke Spytihněv I (ruled 895–915) according to written records from the 10th century. Based on an analysis of pottery from the situations linked to the phase of the demise of the enclosed curtis, the author determines the period of the demise of the palisade enclosure, or the curtis, and places it into historical contexts known from other sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199701