Počet záznamů: 1

K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední

 1. 1.
  0363991 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rysová, Kateřina
  K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední.
  [On Rescript of German Loanwords into Middle Czech.]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 218-223. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1165; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Middle Czech * laon word * orthography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek představuje zásady přepisu a lematizace lexémů, které mají původ v němčině, pro Lexikální databázi barokní a humanistické češtiny. Databáze byla vytvořena v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze.

  The paper introduces principles of rescript and lemmatization of lexemes with German origin for Lexical database of Baroque and Humanist Czech made in the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199594