Počet záznamů: 1

Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století

 1. 1.
  0363980 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Černá, Alena M.
  Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století.
  [Specifics of the Orthography of the Manuscript Texts from the 16th Century.]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 224-234. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * orthography * manuscripts
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Fonologické a pravopisné jevy v rukopisech z počátku 16. století (výskyt protetického v-, diftongizace ý>ej, změny tautosylabické skupiny aj>ej, zápis sykavek apod.).

  Phonological and orthographical phenomena in manuscripts from the beginning of the 16th c. (the occurence of prothetic v-, diphtogization ý>ej, changes of the tautosyllabic group aj>ej, recording of sibilants, etc.).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199586